Ölümlü trafik kazası sonucunda kimler taziminat alabilir ?
Sağ eş, çocuk, ana, baba, kardeş, nişanlı ve kanun ya da sözleşme ile verilmiş bir görev olmadan devamlı ve düzenli bir şekilde ölenden (destekten) yardım gören veya gelecekteki farazi olarak destek görecek kişi veya kişilerdir. Bunlar, hizmetçi, kapıcı, evlatlık resmi olmamakla birlikte fiilen evli gibi yaşayan kişiler tazminat alabilir.
Trafik sigortası bulunmayan kusurlu aracın neden olduğu zarar için herhangi bir sigorta var mıdır ?
Evet vardır. Bedeni zararlar açısından zorunlu trafik sigortası limitlerine kadar olmak üzere, devletin güvence hesabı devreye girmektedir
Tam kusurlu olarak gerçekleşen trafik kazalarında, zarar gören kişiler, tazminat talebinde bulunabilir mi ?
Evet bulunabilir. Bu hususta Yargıtay görüş değiştirdiğinden, olumlu kararlar verilmektedir.
Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davalarında zaman aşımı var mıdır?
Olay tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, vefat durumunda 15 yıl, yaralanma durumunda ise 8 yıldır.
Trafik kazasında, çocuklarını kaybeden anne/baba, destekten yoksunluk maddi tazminati talebinde bulunabilir mi ?
Anne ve babanın maddi durumu çok çok iyi olsa dahi, destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir. Destek kavramı, sadece parasal destek olarak değerlendirilmediği için, yüksek mahkeme, bu talepte olumlu kararlar vermektedir.
Çocuklar destekten yoksun kalma tazminatı konusunda kaç yaşına kadar hak sahibidirler ?
Hak sahibi erkek çocuklar 18 yaşını doldurana kadar; kız çocuklar ise 22 yaşına kadar destekten yararlanacaktır. Şayet hak sahibi erkek çocuklar 18 yaşını doldurmuş olsalar bile; orta öğrenimlerine devam etmekte iseler destekten yararlanma süreleri 20 yaş, yüksek öğrenimlerine devam etmeleri halinde ise 25 yaşını doldurana kadardır. Bu genel hükümler kız çocukları için de geçerlidir.
Resmi nikahsız birlikte yaşanlar ve nişanlılıkta ölüm tazminatı alınabilir mi ?
Vefat edenin resmi nikahsız eşi veya nişanlısı destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler.
Ücretsiz danışmanlık için hemen bizimle iletişime geçin.
Telefon numaramız : 444 4 483
Bize yazın : admin@trafikkazasitazminatlari.net