Trafik kazası geçiren kişilerin vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı sonucunda hak ettikleri tazminat türüne sakatlanma tazminatı adı verilmektedir. Bu tazminat, bizzat trafik kazası geçiren kişiler tarafından talep edilebilmektedir.Trafik kazası sonucunda vücut bütünlüğü kaybı oranı ise hastanelerden alınacak sağlık raporuna göre tespit edilmektedir. yaralanmali_kazalar Hak edilen tazminat miktarı hastane raporundaki sakatlık oranına, kişinin yaşına ve trafik kazası öncesindeki gelirine göre değişiklik göstermektedir. Trafik kazası geçiren kişiler bazen kazanın ağırlığına göre belirli süre işlerine gidemeyecek durumda olup evde istirahat etmek zorunda kalabilirler. Bu durumda hastanelerden alınacak geçici iş göremezlik raporlarıyla kaza geçiren kişilerin ne kadar süreyle işinden, gücünden yoksun kalacaklarıtespit edilmektedir. Yine kazazedeler o süre içerisinde işlerine gidememe sebebiyle uğramış oldukları zararı
“geçici iş göremezlik tazminatı” adı altında talep edebilirler.